Get Adobe Flash player

Phật Giáo Hòa Hảo đồng hành cùng dân tộc


 

Lễ tang cụ Nguyễn Văn Tôn


 

Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý PGHH 

Ban trị sự các Tỉnh 

Đại Lễ 18/5/2011Đại lễ 18 tháng 5 phần 1

Đại lễ 18 tháng 5 phần 2

Đại lễ 18 tháng 5 phần 3

Đại lễ 18 tháng 5 phần 4


Đại lễ 18 tháng 5 phần 5
 

Ân Tổ Tiên Cha MẹÂn tổ tiên cha mẹ 1

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 2

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 3

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 4

Chánh kiếnChánh kiến 1

Chánh kiến 2

Chánh kiến 3

Chánh kiến 4


Chánh kiến 5

Chánh kiến 6

Chánh kiến 7
 

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 1

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(2)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 3


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 4

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 5

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 6

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 7


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 8

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 9

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(2)


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 11

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 12
 
 

Tìm kiếm

Video Đại Hội

Tổng lượt xem

Số lượt xem:1002114