Get Adobe Flash player

 

Lễ tang cụ Nguyễn Văn Tôn


 

Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý PGHH



 

Ban trị sự các Tỉnh



 

Lễ khánh thành Chùa Hảo Hòa Tự 19/01/2013


 
 

Đại Lễ 18/5/2012 - Đĩa 1



Dai-le-18-5-PGHH-dia-1_clip1.flv

dai-le-18-5-PGHH-dia-1_clip2.flv

dai-le-18-5-PGHH-dia-1_clip3.flv

dai-le-18-5-PGHH-dia-1_clip4.flv


dai-le-18-5-PGHH-dia-1_clip5.flv
 

PGHH 70 Năm Phát Triển



PGHH 70 năm phát triển phần 01

PGHH 70 năm phát triển phần 02

PGHH 70 năm phát triển phần 03

PGHH 70 năm phát triển phần 04


PGHH 70 năm phát triển phần 05

PGHH 70 năm phát triển phần 06

PGHH 70 năm phát triển phần 07 part 1

PGHH 70 năm phát triển phần 07 part 2


PGHH 70 năm phát triển phần 08 part 1

PGHH 70 năm phát triển phần 08 part 2
 

Đại Lễ 18/5/2011



Đại lễ 18 tháng 5 phần 1

Đại lễ 18 tháng 5 phần 2

Đại lễ 18 tháng 5 phần 3

Đại lễ 18 tháng 5 phần 4


Đại lễ 18 tháng 5 phần 5
 

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ



Ân tổ tiên cha mẹ 1

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 2

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 3

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 4

Chánh kiến



Chánh kiến 1

Chánh kiến 2

Chánh kiến 3

Chánh kiến 4


Chánh kiến 5

Chánh kiến 6

Chánh kiến 7
 

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5



Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 1

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(2)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 3


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 4

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 5

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 6

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 7


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 8

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 9

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(2)


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 11

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 12
 

Giã Từ Bổn Đạo



Giã Từ Bổn Đạo Phần 1 Tập 1

Giã Từ Bổn Đạo Phần 1 Tập 2

Giã Từ Bổn Đạo Phần 2 Tập 1

Giã Từ Bổn Đạo Phần 2 Tập 2


Giã Từ Bổn Đạo Phần 3 Tập 1

Giã Từ Bổn Đạo Phần 3 Tập 2
 

Ân Tam Bảo



Ân Tam Bảo Phần 1

Ân Tam Bảo Phần 2

Ân Tam Bảo Phần 3

Ân Tam Bảo Phần 4

Phóng sự Người Hoà Hảo



Người Hoà Hảo Phần 01

Người Hoà Hảo Phần 02
 

Quy y thì khá làm y



Quy y thì khá làm y phần 1

Quy y thì khá làm y phần 2

Quy y thì khá làm y phần 3

Quy y thì khá làm y phần 4


Quy y thì khá làm y phần 5
 

Bảy bài pháp luận



bảy bài pháp luận vcd part 3

bảy bài pháp luận vcd part 4

bảy bài pháp luận vcd part 5

bảy bài pháp luận vcd part 6 phần 1


bảy bài pháp luận vcd part 7

bảy bài pháp luận vcd part 8

bảy bài pháp luận vcd part 9

bảy bài pháp luận vcd 2 part 2


bảy bài pháp luận vcd 2 part 3

bảy bài pháp luận vcd 2 part 4

bảy bài pháp luận vcd 2 part 5

bảy bài pháp luận vcd 2 part 6


bảy bài pháp luận vcd 2 part 7
 

Pháp Môn Tịnh Độ



Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 2

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 3

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 4


Pháp Môn Tịnh Độ Phần 5
 

Sơ lượt về Phật Thích Ca



Sơ lược về Đức Phật Thích Ca phần 1

Sơ lược về Đức Phật Thích Ca phần 2

Sơ lược về Đức Phật Thích Ca phần 3

Sơ lược về Đức Phật Thích Ca phần 4


Sơ lược về Đức Phật Thích Ca phần 5
 

Thân thế và sự nghiệp Đức Huỳnh Giáo Chủ



Thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ part 1

Thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ part 2

Thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ part 3

Thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ part 4


Thân thế và sự nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ part 5
 

Thi văn



Thi văn VCD 1 part 2

Thi văn VCD 1 part 3 phan 1

Thi văn VCD 1 part 3 phan 2

Thi văn VCD 1 part 4


Thi văn VCD 1 part 5

Thi văn VCD 1 part 6

Thi văn VCD 1 part 7

Thi văn VCD 1 part 8


Thi văn VCD 1 part 9

Thi văn VCD 1 part 10
 

Tu đền nợ thế cho rồi



Tu đền nợ thế cho rồi part 1

Tu đền nợ thế cho rồi part 2

Tu đền nợ thế cho rồi part 3

Tu đền nợ thế cho rồi part 4


Tu đền nợ thế cho rồi part 5