Get Adobe Flash player

Phật Giáo Hòa Hảo đồng hành cùng dân tộc


 

Đại lễ 18-5 năm 2014


Lễ tang cụ Nguyễn Văn Tôn


 

Chương trình diễn ngâm thi văn giáo lý PGHH 

Ban trị sự các Tỉnh 

Đại Lễ 18/5/2011Đại lễ 18 tháng 5 phần 1

Đại lễ 18 tháng 5 phần 2

Đại lễ 18 tháng 5 phần 3

Đại lễ 18 tháng 5 phần 4


Đại lễ 18 tháng 5 phần 5
 

Ân Tổ Tiên Cha MẹÂn tổ tiên cha mẹ 1

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 2

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 3

Ân Tổ Tiên Cha Mẹ 4

Chánh kiếnChánh kiến 1

Chánh kiến 2

Chánh kiến 3

Chánh kiến 4


Chánh kiến 5

Chánh kiến 6

Chánh kiến 7
 

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 1

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 2(2)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 3


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 4

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 5

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 6

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 7


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 8

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 9

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(1)

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 10(2)


Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 11

Diễn Ngâm Sấm Giảng Quyển 5 - 12
 
 

Tìm kiếm

Video Đại Hội

Tổng lượt xem

Số lượt xem:896668